مدت ( ساعت ) هنوان دوره آموزشي
24 B-JAC
20 Compress
10 ETANK
25 HTFS(ACOL)
12  NOZZLE PRO
30 PVELITE
24 TANK
35 نحوه عملكرد و چگونگي انتخاب كمپرسورهاي گريز از مركز
30  تست بازرسي كمپرسور هاي گريز از مركز
30  بررسي جامع و تبيين الزامات استاندارد AP1617 پيرامون كمپرسورهاي گريز از مركز
35  نحوه عملكرد و انتخاب توربين هاي گازي
30  مباني ارتعاشات ماشين آلات دوار (Rotor Dynamics)
30  نحوه عملكرد و انتخاب توربين هاي بخار
35  نحوه عملكرد و انتخاب انواع مختلف كمپرسور
30  بررسي جامع و تبيين الزامات استاندارد API 616 پيرامون توربين هاي گازي
20  كارگاه آموزشي مديريت خريد ماشين آلات دوار
20  نحوه عملكرد و چگونگي انتخاب فن هاي گريز از مركز
30  نحوه عملكرد و چونگي انتخاب پمپ هاي گريز از مركز
24  كمپرسور هاي Rotary بر اساس استاندارد API619
40  كمپرسور هاي Reciprocator بر اساس استاندارد API 618
40  توربين بخار
50  طراحي توربو ماشين (توربين و كمپرسور گازي كمپرسورها)
50  CFX‌(تحليل جريانهاي توربو ماشين)