معتبرترين نرم افزار در زمينه طراحي، تحليل و مدلسازي جامع Plantهاي صنايع نفت و گاز و پتروشيمي مي‏باشد. اين نرم افزار با در اختيار گذاشتن كليه امكانات لازم براي طراحي و ‌تحليل درون يك مجموعه واحد، كمك شاياني به صرفه‏جويي در امكانات و هزينه‏ها و برقراري ارتباط صحيح بين دپارتمانهاي مختلف مهندسي مي‏نمايد.از قابليتهاي اين نرم افزار مي‏توان موارد زير را نام برد:

      1- طراحي سيستم‏هاي لوله‏كشي (Pipe work design)         

      2-طراحي وتحليل انواع سازه (Structural Design and Stress analysis) 

      3- طراحي تكيه‏گاه‏ها (Support Design)                         

      4-طراحي سيستم‏هاي گرمايشي و سرمايشي 

      5-تهيه نقشه‏هاي ايزومتريك (Iso Drafting)                      

      6- طراحي پلكان (stairs and ladders)

اين نرم افزار شامل ماژولهاي زير مي‏باشد

Structural Design

Support Design

PipeWork Design

HVAC Design

AutoDraft

Report Utility

PDMS Monitor 

PDMS Draft

IsoDraft

PDMS Paragon

PDMS Saint

PDMS Specon

PDMS Propcon

PDMS Plot                                          

Convention for Catalogues and Specification